Pengertian Syair Meliputi Jenis, Unsur, Ciri, Kaidah dan Contoh Syair | Materi Lengkap

Table of Contents
Pengertian Syair Beserta Ciri-Ciri dan Contoh Syair [Lengkap]

Pengertian Syair

Pengertian Syair merupakan jenis puisi lama yang pada tiap-tiap bait itu terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair tersebut digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang contohnya seperti tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, bait-bait didalam syair ini sangat banyak. Ditinjau dari struktur fisiknya, syair ini sangat terikat oleh jumlah baris didalam satu bait, jumlah suku kata didalam tiap baris, jumlah bait dalam tiap puisi, dan aturan didalam hal rima dan juga ritma.

Macam Jenis Syair

Menurut isinya, syair ini dapat dibagi menjadi lima (5) golongan, diantaranya :
 • Syair Panji

Syair panji merupakan syair yang berisi/bercerita mengenai suatu keadaan yang terjadi dalam istana (kerajaan), keadaan orang-orang yang ada atau juga berasal dari dalam istana. 

Contoh Syair Panji (Syair Abdul Muluk)
Berhentilah kisah raja Hindustan,
Tersebutlah pula suatu perkataan
Abdul Hamit syah padaku sultan,
Duduklah baginda bersuka-sukaan.
Abdul Muluk putra baginda,
Besarlah sudah bangsawan muda,
Cantik majelis usulnya syahdam
Tiga belas tahun umurnya ada.
Paras elok amat sempurna,
Petah menjelis bijak laksana,
Memberi hati bimbang gulana,
Kasih kepadanya mulya dan hina


 • Syair Romantis

Syair romantis merupakan suatu syair yang berisi mengenai perasa cinta, atau percintaan pelipur lara, cerita rakyat. 


Contoh Syair Romantis (Syair Bidasari Lahir)
Dengarlah kisah suatu riwayat
Raja di desa negeri Kembayat
Dikarang fakir dijadikan hikayat
Dibuatkan syair serta berniat
Adalah raja sebuah negeri
Sultan Agus bijak bestari
Asalnya baginda raja yang bahari
Melimpah pada dagang biaperi
Kabarnya orang empunya termasa
Baginda itulah raja perkasa
Tiadalah ia merasa susah
Entahlah kepada esok dan lusa
Seri padukan sultan bestari
Setelah ia sudah beristri
Beberapa bulan beberapa hari
Hamillah puteri permaisuri
Demi ditentang duli mahkota
Makinlah hati bertambah cinta
Laksana mendapat bukit permata
Menentang istrinya hamil serta
Beberapa lamanya di dalam kerajaan
Senantiasa ia bersuka-sukaan
Datanglah masa beroleh kedukaan
Baginda meninggalkan takhta kerajaan
Datanglah kepada suatu masa
Melayanglah unggas dari angkasa
Unggas garuda burung perkasa
Menjadi negeri rusak binasa
Datang menyambar suaranya bahna
Gemparlah sekalian mulia dan hina
Seisi negeri gundah gulana
Membawa dirinya barang ke mana
Baginda pun sedang dihadap orang
Mendengarkan gempar seperti perang
Bertitah baginda raja yang garang
Gempar ini apakah kurang

 • Syair Kiasan

Syair kiasan merupakan suatu syair yang menceritakan mengenai percintaan antara ikan, burung, bunga, atau juga buah-buahan yang semuanya hal itu hanyalah simbolik yang terkandung di dalamnya, kiasan atau juga sindiran kepada peristiwa tertentu.


Contoh Syair Kiasan
Apalah aku hanya bunga pinggiran
Yang selalu dianggap tak berkesan
Tak seindah melati lambang kesucian
Hanya rakyat kecil penuh kehinaan
Aku pula bukan mawar istimewa
Yang dikawal duri kemana-mana
Cukuplah makan puaskan dahaga
Bergaul indah dengan tunawisma
Tak ada daya pada diri yang biasa
Merasa cinta pada sang bijaksana
Cukuplah tahukan diri sahaja
Yang tak layak bersanding dengannya
Kau demikian sempurna
Bak cincin berhiaskan permata
Tiada cacat tiada luka
Memandangmu sejukkan netra
Tak pantas rasanya kumbang nyatakan cinta
Pada bunga yang telah mekar sempurna
Tapi bagaimana pula hendak dikata
Saat rasa suka menjalar di dada

 • Syair Sejarah

Syair sejarah merupakan suatu syair yang berdasarkan peristiwa sejarah terpenting, contohnya seperti tentang peperangan. Contoh syair sejarah ini misalnya, 

 Contoh Syair Sejarah
 Bermula kalam kami tuliskan
Segenap pikiran dicurahkan
Untuk menyusun syair kesejarahan
Merangkai kejadian secara berurutan

Adapun nama syair yang dituliskan
Kerajaan Negaradipa di Kalimantan Selatan
Sebagai bahan pengetahuan
Untuk Saudara, Kawan sekalian

Walaupun bukti sejarah Kalimantan Selatan
Tidak berupa benda bertuliskan
Namun bekas kerajaan dapat dibuktikan
Menurut penelitian para sejarawan

Bekas kerajaan yang dapat disebutkan
Seperti Candi Agung bukti peninggalan
Letaknya di Amuntai sudah dipastikan
Pemugarannya pun sudah dilakukan

 • Syair Agama

Syair agama merupakan syair yang mengandungi tema ajaran ilmu tasawuf. Syair agama ini tergolong syair terpenting, yang terbagi menjadi empat, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan juga syair nasihat.

Contoh Syair Agama (Syair Kiamat)
Bismillah itu permulaan kalam,
Dengan nama Allah Khalikul’alam,
Dipermulai  kitab diperbuat nazam,
Supaya ingat mukmin dan Islam.

Sudah memuji Tuhan yang kaya,
Salawatkan rasul Nabi yang mulia,
Itulah penghulu segala Anbia,
Sekalian Islam jin dan manusia.

Barang yang maksiat beroleh bala,
Kerana murka Allah Taala,
Di dalam neraka ia tersula,
Badannya hancur tiada terkala.

Dijadikan dunia oleh Tuhanmu,
Bukan di sini akan tempatmu,
Sekadar ibadah dengan ilmu,
Serta amalkan dengan yakinmu.

Barang bercinta akannya mati,
Tidaklah lupa berbuat bakti,
Siang dan malam diamat-amati,
Seumur hidup tidak berhenti.

Harta itu cari olehmu,
Sambil dengan menuntut ilmu,
Serta amalkan dengan baktimu,
Supaya jangan jadi selemu.

Unsur-unsur Syair


Unsur-unsur syair terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Penejelasannya sebagai berikut.

1. Unsur Fisik / Unsur Ekstrinsik

Unsur fisik terdiri atas baris-baris yang bersama-sama menciptakan bait-bait. Selanjutnya bait-bait itu membentuk keseluruhan makna. Struktur fisik puisi mempunyai kekhasan tersendiri dengan menggunakan ciri-ciri yang melekat padanya.

Unsur ekstrinsik terdiri dari empat aspek, yaitu sebagai berikut.
 • Latar belakang pendidikan penulis/pengarang syair atau penyair.
 • Latar belakang kehidupan penulis syair atau penyair.
 • Latar belakang sosial dan budaya penulis syair.
 • Adat, norma, atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari penyair atau penulis syair yang berlaku di masyarakat pada saat itu.

2. Unsur Batin / Unsur Intrinsik


Sedangkan unsur batin atau unsur intrinsik syair adalah sebagai berikut.
 1. Tema: gagasan pokok yang dikemukakan penulis syair atau penyair. Ini merupakan landasan utama untuk mengekspresikan pikiran atau gagasan melalui kata-kata.
 2. Nada: sikap tertentu oleh penyair atau penulis syair terhadap pembaca. Apakah penulis syair bersikap menasehati, menggurui, menyindir, mengejek, atau bersikap lugas apa adanya, hanya menceritakan sesuatu kepada para pembaca.
 3. Suasana: keadaan jiwa para pembaca sehabis membaca puisi. Suasana merupakan dampak psikologis yang timbul setelah pembaca selesai membaca keseluruhan syair.
 4. Pesan atau amanat: yaitu tujuan yang hendak dimaksud penyair dalam membangun syairya. Pesan penyair dapat ditelaah sesudah memahami tema, sada, dan suasana dengan membaca keseluruhan syair.

Ciri-Ciri Syair


Apa saja ciri-ciri syair? Berikut ini adalah ciri-ciri lengkapnya.
 • Setiap bait terdiri atas empat baris (larik).
 • Jumlah suku kata pada setiap baris antara 8-14 suku kata.
 • Semua barisnya merupakan isi.
 • Rima (persamaan bunyi atau persajakanya) adalah a-a-a-a.
 • Syair tidak memiliki sampiran, layaknya pantun. Jadi pada syair, semua barisnya mengandung makna dan isi.
 • Makna dalam syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya.
 • Bahasa dalam syair berbentuk kiasan.
 • Syair ummnya berisi mengenai cerita, dongeng, nasihat, dan petuah.


Struktur Syair

Syair terdiri atas empat baris/larik dalam setiap bait.
Syair tidak memiliki sampiran, seperti halnya dalam pantun. Dengan kata lain, semua baris mengandung isi dan makna.
Syair tidak selesai dalam satu bait.
Makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya (hampir sama dengan paragraf dalam cerita).
Pola rimanya a-a-a-a (rima sama).
demikianlah artikel pembahasan mengenai Apa Itu Syair : Definisi, Pengertian, Ciri, Unsur, Jenis, Macam Jenis, Beserta Contohnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.


Penelusuran yang terkait dengan Pengertian Syair
 • pengertian syair lagu
 • pengertian syair brainly
 • pengertian syair dan gurindam
 • terangkan pengertian syair
 • pengertian syair dan pantun
 • pengertian gurindam
 • ciri-ciri syair
 • pengertian pantun


Post a Comment