Pengertian dan Tujuan Puasa Rajab: Keutamaan, Hukum, Niat Puasa Rajab, dan Amalan Tambahan di Bulan Rajab

Table of Contents

 

Sumber Gambar : Media Indonesia

Pengertian dan Tujuan Puasa Rajab:

A. Pengertian puasa Rajab dalam konteks agama Islam

 1. Puasa Rajab adalah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Rajab dalam penanggalan Hijriyah.
 2. Puasa Rajab tidak diwajibkan secara hukum agama, namun dianjurkan sebagai ibadah tambahan yang mendapat keutamaan.

Perihal puasa Rajab ini juga sudah tertera di kitab suci Al-Quran, tepatnya pada QS. At-Taubah ayat 36 yang berbunyi:


(Inna ‘iddatasy-syuhụri ‘indallāhiṡnā ‘asyara syahran fī kitābillāhi yauma khalaqas-samāwāti wal-arḍa min-hā arba’atun ḥurum, żālikad-dīnul-qayyimu fa lā taẓlimụ fīhinna anfusakum wa qātilul-musyrikīna kāffatang kamā yuqātilụnakum kāffah, wa’lamū annallāha ma’al-muttaqīn)

Artinya:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

 

B. Tujuan utama melaksanakan puasa Rajab

 1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT: Puasa Rajab merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan hubungan spiritual dengan-Nya.
 2. Memperkuat ketaqwaan: Puasa Rajab dapat membantu umat Muslim dalam memperkuat rasa takwa dan ketakwaan kepada Allah.
 3. Menumbuhkan kesadaran spiritual: Puasa Rajab memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman agama, merenungkan diri, serta meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Menghapus dosa-dosa: Dilaporkan dalam beberapa hadits bahwa puasa Rajab memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa dan mendapatkan ampunan Allah SWT.

C. Hubungan antara puasa Rajab dengan ibadah taqarrub (pendekatan kepada Allah)

 1. Puasa Rajab merupakan salah satu bentuk ibadah taqarrub yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah.
 2. Dengan melaksanakan puasa Rajab, umat Muslim berharap mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT.
 3. Puasa Rajab juga dapat menjadi waktu yang baik untuk memperbaiki diri, memperkuat ikatan dengan Allah, dan meningkatkan kualitas spiritual.

 

Pengenalan Tentang Bulan Rajab

A. Bulan Rajab dalam penanggalan Hijriyah

 1. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriyah.
 2. Penanggalan Hijriyah menggunakan sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan.
 3. Bulan Rajab termasuk dalam bulan yang dihormati dan dianggap istimewa dalam agama Islam.

B. Makna dan signifikansi bulan Rajab dalam tradisi Islam

 1. Bulan Rajab memiliki makna penting dalam tradisi Islam.
 2. Bulan ini dianggap sebagai salah satu bulan suci dalam agama Islam.
 3. Bulan Rajab menjadi awal dari serangkaian bulan suci yang diikuti oleh bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.

C. Perayaan dan praktik khusus yang terkait dengan bulan Rajab

 1. Di beberapa budaya Muslim, bulan Rajab dirayakan dengan acara-acara khusus.
 2. Beberapa praktik khusus yang terkait dengan bulan Rajab adalah ziarah ke makam-makam suci, berdoa, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah.
 3. Meskipun tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan pada bulan Rajab, banyak umat Muslim yang melaksanakan puasa sunnah atau melakukan ibadah tambahan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan ini.

 

 Keutamaan puasa Rajab dalam ajaran Islam

A. Meraih keberkahan dan ampunan Allah SWT

 1. Dilaporkan dalam beberapa hadits bahwa puasa Rajab dapat membawa keberkahan dan ampunan Allah SWT.
 2. Puasa Rajab merupakan kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan-Nya.

B. Mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan

 1. Puasa Rajab adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual.
 2. Dengan menjalankan puasa Rajab, umat Muslim dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan dalam beribadah.

C. Penghapusan dosa-dosa

 1. Puasa Rajab memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tulus bertaubat dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Dalam melaksanakan puasa Rajab, umat Muslim berharap mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari dosa-dosa mereka.

D. Keutamaan pada hari-hari tertentu dalam bulan Rajab

 1. Terdapat beberapa hari yang memiliki keutamaan khusus dalam bulan Rajab, seperti hari Jumat dan hari pertama bulan Rajab.
 2. Melakukan puasa pada hari-hari tersebut juga memberikan pahala dan keberkahan yang lebih besar.

E. Persiapan untuk bulan Ramadan

 1. Bulan Rajab juga dianggap sebagai persiapan spiritual untuk bulan Ramadan yang akan datang.
 2. Melalui puasa Rajab, umat Muslim dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Keutamaan puasa Rajab dalam ajaran Islam mencakup meraih keberkahan dan ampunan Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, penghapusan dosa-dosa, keutamaan pada hari-hari tertentu dalam bulan Rajab, serta persiapan untuk bulan Ramadan. Dengan melaksanakan puasa Rajab, umat Muslim berharap mendapatkan berbagai manfaat dan keutamaan tersebut dalam perjalanan spiritual mereka.

 

Hukum Puasa Rajab:

A. Keterangan bahwa puasa Rajab adalah puasa sunnah

 • Puasa Rajab termasuk dalam kategori puasa sunnah.
 • Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dan dilakukan sebagai bentuk ibadah tambahan, tetapi tidak diwajibkan secara hukum agama.

B. Tidak ada kewajiban untuk berpuasa pada bulan Rajab

 • Tidak ada kewajiban atau tuntutan agama untuk berpuasa pada bulan Rajab.
 • Puasa Rajab tidak termasuk dalam puasa yang diwajibkan seperti puasa Ramadan.

C. Kebolehan dan anjuran berpuasa pada bulan Rajab

 • Meskipun tidak diwajibkan, berpuasa pada bulan Rajab diperbolehkan dan dianjurkan.
 • Banyak ulama dan umat Muslim yang melaksanakan puasa sunnah pada bulan Rajab sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan tersebut.
 • Puasa Rajab dapat dilakukan sepanjang bulan atau pada hari-hari tertentu dalam bulan Rajab, seperti hari pertama atau hari-hari yang memiliki keutamaan khusus.

Dengan demikian, hukum puasa Rajab adalah sebagai puasa sunnah yang dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan dalam agama Islam. Umat Muslim diperbolehkan untuk berpuasa pada bulan Rajab sebagai ibadah tambahan, namun tidak ada kewajiban agama yang mengharuskan mereka untuk melakukannya.

 

Praktik Puasa Rajab:

A. Waktu pelaksanaan puasa Rajab

 • Puasa Rajab dapat dilakukan pada seluruh bulan Rajab.
 • Tidak ada larangan khusus terkait dengan hari-hari tertentu di bulan Rajab untuk melaksanakan puasa.

B. Durasi dan frekuensi puasa Rajab

 • Puasa Rajab dapat dilakukan secara terus-menerus sepanjang bulan, yaitu dengan berpuasa setiap harinya.
 • Juga diperbolehkan untuk melaksanakan puasa secara selektif, misalnya dengan memilih beberapa hari tertentu dalam bulan Rajab untuk berpuasa.

C. Sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam berpuasa Rajab

 1. Puasa sunnah lainnya: Selain puasa Rajab, dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah lainnya, seperti puasa senin-kamis, puasa Ayyamul Bidh (13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah), dan puasa Daud (puasa bergilir sehari puasa, sehari tidak puasa).
 2. Memperbanyak amal ibadah: Selain puasa, dianjurkan juga untuk memperbanyak amal ibadah lainnya seperti shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, berzikir, dan berdoa.
 3. Meningkatkan kebaikan dan menghindari dosa: Bulan Rajab merupakan waktu yang baik untuk meningkatkan kebaikan, melakukan perbuatan baik, dan menjauhi perbuatan dosa.

Perlu diperhatikan bahwa praktik puasa Rajab termasuk dalam puasa sunnah dan tidak memiliki aturan yang khusus terkait dengan waktu pelaksanaan atau durasi puasa. Umat Muslim dianjurkan untuk melaksanakan puasa Rajab dengan memilih waktu dan durasi yang sesuai dengan kemampuan serta memperbanyak amal ibadah lainnya sepanjang bulan tersebut.

 

Bacaan Arab, Latin, dan Terjemahan Niat Puasa Rajab

Niat Puasa Rajab dalam bahasa Arab, Latin, dan terjemahan:

Niat Puasa Rajab:

اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رَجَبَ مِنْ سَنَةِ الْفَلَانِةِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Allahumma inni nawaitu sauma shahri Rajaba min sanati al-falanah fardhan lillahi ta'ala.

Artinya:
Ya Allah, sesungguhnya aku niat berpuasa bulan Rajab dari tahun ini, sebagai ibadah yang wajib karena Allah Yang Maha Tinggi.

Pastikan untuk mengganti kata "al-falanah" dengan nama lengkap atau inisial Anda sendiri saat mengucapkan niat puasa Rajab.

Penting untuk diingat bahwa niat puasa Rajab tidak memiliki formulasi khusus yang ditetapkan dalam hadits atau sunnah Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, niat di atas dapat digunakan sebagai contoh, namun Anda dapat menyampaikan niat dengan kata-kata yang berasal dari hati dengan tujuan bermaksud berpuasa Rajab sebagai ibadah yang wajib karena Allah.

 

Amalan Tambahan di Bulan Rajab:

A. Meningkatkan ibadah shalat dan dzikir

 • Memperbanyak shalat sunnah, baik sebelum atau sesudah shalat wajib.
 • Melakukan shalat tahajjud atau shalat malam secara rutin.
 • Membaca dzikir dan tasbih setelah shalat serta dalam waktu-waktu tertentu.

B. Membaca Al-Quran dan berdoa lebih sering

 • Membaca Al-Quran dengan penuh khushu' dan memperbanyak tilawah.
 • Mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali dalam bulan Rajab.
 • Mengambil waktu khusus untuk berdoa, memohon ampunan, dan memperbanyak sujud syukur kepada Allah SWT.

C. Meningkatkan sedekah dan amal kebaikan

 • Memberikan sedekah secara sukarela dan bersedekah kepada yang membutuhkan.
 • Melakukan amal kebaikan seperti memberi makanan kepada orang lapar, membantu kaum miskin, dan berbuat kebajikan kepada sesama.
 • Menunaikan kewajiban zakat (jika telah memenuhi syarat) atau memperbaharui niat untuk membayar zakat.

Selain amalan-amalan di atas, umat Muslim juga dianjurkan untuk menjaga kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa sepanjang bulan Rajab. Memperbanyak amal ibadah dan kebaikan di bulan Rajab merupakan bentuk penghormatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Post a Comment