Kisah Perange Pandhawa Mungsuh Kurawa Diarani Perang

Table of Contents

 


 

Kisah Bala Kurawa, Musuhe Pandhawa yaiku salah sawijining cerita epik kang diangkat menyang dalam cerita Mahabharata. Cerita iki kalebu ing wiracarita Hindu kang nyerat babagan adilaras lan putra Prabu Pandhu. Ing tradhisi Jawa, cerita iki digarap nalika pertunjukan wayang kulit, kang biasane dipentaskan déning dalang ing basa Jawa.

Ing serat Mahabharata, Kurawa yaiku para putra Dretarastra, sedangkan Pandhawa yaiku para putra Pandu. Kangge ngerti jeneng Kurawa sendhik dipriksa saka kekanggoan kang diterapake dening jeneng bapakira, Dretarastra. Bêda karo Pandhawa kang diterapake saka jeneng bapakira, Pandu.

Bala Kurawa lan Musuhe Pandhawa nyerat babagan pertarungan kang luwih utawa badhe dipérahaké dhateng perang Kurukshetra. Ing pérang iki, Kurawa lan Pandhawa sajatine duwe kapribadian kang beda lan masing-masing duwe crita lan sêmbahangé.

Bala Kurawa terdiri saka Duryudana, Dursasana, Dursala, Suyudana, Citrasena, Vikarna, lan Duhsasana. Para Kurawa biasane ditampilkan minangka tokoh-tokoh kang punya sifat lan sikap kang agresif, sombong, lan kadang-kadang amoral.

Musuhe Pandhawa terdiri saka Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Pandhawa biasane ditampilkan minangka tokoh-tokoh kang punya sifat lan sikap kang bijaksana, pemberani, lan adil.

Ing pertunjukan wayang kulit, cerita iki biasane dipentaskan déning dalang kang nggunakake wayang kulit lan ngomong déning nggumantu guyonan, puisi, lan lagu-lagu Jawa. Dalang biasane menebak dewe kang sêmbahangé, arupa Pandhawa utawa Kurawa, lan lanjut ngomong cerita wayang minangka bentuk hiburan lan paringan nilai-nilai moral kang didamel déning cerita.

 

 

Jeneng Tokoh Kurawa

Tokoh-tokoh Kurawa dalam kisah Mahabharata memiliki nama-nama yang khas dan mengandung makna. Berikut adalah beberapa tokoh Kurawa beserta jeneng ing basa Jawa:

  1. Duryudana (Duryodhana) - Kanggo wiwitan, Dhritarashtra lan Sudewa wus pungkase tansah ngluwihi perang. Janma sebenere kawanan abedana Kuru sing rongok saka Basudhawa, Dewa Wisnu saka Yasoda. Ana ing tanah Kaduwanan sing banjur wis dhisik ana kang nawakake Radheya kang akeh kahananira kang wis mapan pesindenira.

  2. Dursasana - Dursasana yaiku salah sawijining prajurit Kurawa kang padha karo Duryudana, utawa Dushasana. Nama 'Dursasana' bisa dhasar saka nama 'Dur' sing artine keras.

  3. Dursala (Dushala) - Dursala yaiku putri Dretarastra, mêngko Kaurawa. Jênêng "Dus" padha karo sifat ing basa Jawa kang kedah saka arti kesal, resah, utawa gusar.

  4. Suyudana (Suyodhana) - Suyodhana yaiku jeneng lair kang dadi sajeneng Duryudana, kang dadi kutha panjatan Duryudana.

  5. Citrasena - Citrasena yaiku salah sawijining Kurawa kang paring jeneng kang lumrahe.

  6. Vikarna - Vikarna yaiku salah sawijining kurawa sing mboten ngarep dhateng pananggungan kang bakal banget dadi donya, amarga dene sajeneng Duryudana, lan ing jeneng-kang dene saking Sudarma.

  7. Duhsasana (Dushasana) - Duhsasana yaiku kanggawaan Duryodhana. Jênêng "Dush" nggawé duhsasana sedasa karo sifat sing ditiru déning sing nandang prasetya lan alon-alon.

Masing-masing tokoh Kurawa memiliki peran dan karakteristik tersendiri dalam kisah Mahabharata, dan nama-nama mereka sering kali mencerminkan sifat atau kepribadian yang dimiliki.

 

Kisah Lahire Para Kurawa

 crita laire para kurawa asale saka epik mahabharata, siji crita kang kondhang banget jroning budaya hindu. iki yaiku ringkesan crita laire para kurawa: laire duryodhana lan dushasana: duryodhana lan dushasana yaiku loro ing watara satus putra dretarastra, raja hastinapura, kang ya iku perangan saka klan kuru. dretarastra yaiku sedulur lanang pandu, bapa para pandhawa. amarga dretarastra yaiku wuta, bojone gandhari mutusake kanggo nglakoni siyam lan numuti bojone jero kegelapan. nanging, sadurunge dretarastra diangkat dadi raja, siji muni menehi tahune menawa dheweke arep nduweni satus putra. gandhari, kang setia banget marang bojone, nglakoni siyam lawase 2 taun kebak kanggo numuti dretarastra. sawise masa puasane rampung, gandhari ngrasa tertekan amarga durung nglairake anak, dene kunti (bojo pandu) wis nglairake lima putra (pandhawa). 

ing wektu iku lah, gandhari nesu lan nggebug wetenge karo keras. akibate, gandhari nglairake siji massa daging gedhe. dewa wisnu, liwat pemberkatane, mbagi massa daging iki dadi satus perangan, kang banjur tuwuh dadi satus putra, kang sinebut dadi kurawa. duryodhana yaiku kang paling tuwa ing watara dheweke kabeh. laire liyane: saliyane duryodhana, satus kurawa liyane lair liwat proses kang padha karo gandhari. saben putra nduweni karakter lan kapribaden kang seje-seje, nanging sakabehe ing ngisoring pengaruh duryodhana, kang dadi panggedhe dheweke kabeh. pembesaran lan persiapan kanggo bertempur: sawise lair, para kurawa digedhekake karo apik lan diwenehake pandhidhikan kang jumbuh karo status dheweke kabeh dadi pangeran. dheweke kabeh nyiyapake dhiri kanggo ngadhepi persaingan karo para pandhawa, sadulur-sedulur setengahing dheweke kabeh, kang uga digedhekake dadi pangeran ing hastinapura. crita laire para kurawa ya iku perangan wigati jero epik mahabharata lan nuduhake peran wigati karma, takdir, lan konsekuensi tumindak-tumindak manungsa. 

 

Karakter Kurawa

Kurawa kui musuhe Pandhawa. Mayoritas saka Kurawa nduweni sifat sing ala lan ora patut ditiru. Nanging ono uga sing nduweni sifat apik nganti melu dukung Pandhawa dibandingke Kurawa kui dewe.

Ing ngisor iki yaiku sawetara karakter tokoh Kurawa:

1. Duryudana

Duryudana yaiku putra pembarep saka Parbu Dretarastra lan Dewi Gendari. Deweke dadi pemimpin saka Kurawa sing sakti mandraguna lan kebal karo kabeh senjata. Deweke paling gampang dihasut, nduweni sifat angkara murka, ala, kejam, lan gampang iri.

2. Dursasana

Dursasana yaiku anak keloro saka Prabu Dretarastra lan Dewi Gendari. Deweke adik saka Duryudana lan nduwe sifat mirip. Deweke sakti mandraguna lan nduweni tabiat sepenake dewe, ugal-ugalan, ngomong banter lan kasar.

3. Durmagati

Durmagati ora nduwe kesaktian. Nanging deweke nduweni urip makmur lan seneng nggawa klambi sing mewah lan bagus. 

4. Citraksa

Citraksa yaiku anggota Kurawa sing gagap yen ngomong, sifat congkak lan seneng maki-maki. Deweke nduwe kembaran perawakan lan sifat yaiku Citraksi.

5. Kartamarma

Kartamarma yaiku anggota Kurawa sing ora terkenal nanging dadi pemimpin prajurit sing radu apik. 

6. Jarasandha

Jarasandha yaiku sosok sing wani lan sekti mandraguna. Deweke nduweni sifat keras ati, angkara murka, seneng aniaya wong, bengis, lan ala.

7. Ugrasena

Ugrasena yaiku prajurit Kurawa sing waninan, kuat, lan pinter mainke senjata dada. Deweke nduweni sifat lan perawakan cerdik lan pinter.

8. Dursilawati

Dursilawati dadi siji-sijine anggota Kurawa sing wedok. Miturut carita, deweke kabentuk saka tugelan daging sing paling cilik. Deweke dikenal dadi sosok “wanita penggoda”. Deweke tau nyedhaki Arjuna nanging ora kasil.

 

Post a Comment