andharan wayang Yaitu Teges, Sejarah, Jenis Wayang dalam Bahasa Jawa

Table of Contents


 Tegese Wayang

Wayang dumadi saking tembung wod "yang/ hyang" angsal ater- ater wa-. Tegesipun roh ingkang roh saged damel beja cilakanipun manungsa. Wayang punika wewayangan utawi gegambaran watak lan jiwanipun manungsa. Wayang mujudaken pangejawantahan pribadi manungsa.
Wayang punika pagelaran nganggo bonéka kang umumé katon éndah ing wewayangané lan dilakokaké déning dhalang kanthi iringan gamelan. Bonéka kasebut bisa kang wujud 2 dhimensi utawa wujude 3 dhimensi. Kang wujud 2 dhimensi umume, kagawé saka kulit (walulang), kang biyasané kulit sapi, utawi wedhus. Lan kang wujud 3 dhimensi, lumrah digawé saka kayu kang direnggani penganggo saka kain kang manéka warna adhedhasar karakter wayang kasebut.


Nanging ing sawatara tlatah, uga ana kang gawé wayang saka suket, lan kerdhus, ananging wayang jinis ngéné iki ora patia akèh ditemoni. Manut ing kemajuane jaman, wus tinatah lan sinungging wayang kanthi ngginakaken media digital kanthi piranti empuk pangolah citra. Wayang kang tinatah lan sinungging kanthi media digital kasebat e-wayang.


Crita kang dilakonaké dijupuk saka épos Mahabharata lan Ramayana kang uga sinebut Wayang Purwa. Uga ana kang nggelar lakon crita-crita 1001 wengi saka tanah Arab. Wayang kang kaya ngéné iki diarani Wayang Menak. Pagelaran iki misuwur ing tanah Jawa.
Ing pagelaran punika wayang ditancepké ing debog (wit gedhang) ing sisih tengen lan kiwané dhalang. Ing tengah, critané digelar. Sedina sewengi lakon diwedhar.


Wayang iki ora mung sumebar ing Jawa waé, nanging uga ing tlatah liya ing Nuswantara. Pagelaran wayang wis diakoni déning UNESCO ing tanggal 7 November 2003, dadi karya kabudayan kang édi péni ing babagan crita dongéng lan warisan sing berharga banget (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity). Suwaliké, UNESCO nyuwun supaya Indonesia njaga (preserve) warisan kuwi.

 

 Sejarah Wayang

 wayang diperkirakake wis ana lan ngembang ing nuswantara wiwiting jaman kuna, malah luwih saka 1500 sm. kagunan wayang wis dadi perangan integral saka budaya indonesia lan masarakat nuswantara kanthi umum lawase maabad-abad. sanadyan ora ana cathetan katulis kang mesthi, nanging bukti arkeologis nuduhake menawa wayang wis ana wiwit masa pra-hindu-buddha ing indonesia. wangun awal wayang ndean seje karo wangun-wangun kang awake dhewe kenal wektu iki, nanging prinsip dhasar pementasan lan carita-carita kang diangkat kemungkinan wis ana wiwit ewonan taun kang rumiyin. wayang ing wiwitane ndean digunakake dadi srana kanggo mulang moral, nile-nile, lan carita-carita epik marang masarakat, sarta dadi srana hiburan. pengaruh hindu-buddha banjur nyugihi carita lan motif jero pertunjukan wayang, kaya ramayana lan mahabharata. nanging, wayang uga nyerminake aspek-aspek lokal lan kaprecayan pribumi jero crita-critane, saengga dadi siji kagunan kang unik lan kas kanggo budaya indonesia. kairing lumakune wayah, kagunan wayang terus ngembang lan ngalami owah-owahan jroning wangun, gaya, lan teknik pementasan. nanging, warisan budaya iki tetep dadi salah siji elemen kang paling berharga lan wigati jroning budaya indonesia, sarta dadi perangan kang ora kapisahake saka identitas nasiyonal.

 

 

Fungsi Wayang

Fungsi wayang yaiku:

 1. Wayang dadi media efektif kanggo nyampaikake pesan, informasi, lan pelajaran
 2. Wayang kanggo nyebarake agama saka agama Hindu nganti agama Islam
 3. Miturut asale, wayang dadi ritual kanggo roh leluhur sing nganut kepercayaan “hyang”
 4. Wayang dadi media komunikasi sosial
 5. Wayang nduweni nilai pendidikan, kebudayaan, lan ajaran-ajaran saka filsafata Jawa.

 

 

Hari Wayang Nasional

dina wayang nasiyonal yaiku perayaan kang ditetepake kanggo mengeti lan ngajeni kagunan wayang, warisan budaya kang wigati banget nggo indonesia. dina wayang nasiyonal dipengeti saben tanggal 7 november saben taune. perayaan iki bertujuan kanggo nambahi kesadaran masarakat arep wigatine kagunan wayang dadi perangan saka kasugihan budaya indonesia kang prelu dilestarikake lan dijaga keberlangsungane. pengetan dina wayang nasiyonal asring diselenggarakake karo sawetara adicara lan kagiyatan kang ngangkat kagunan wayang, kaya pertunjukan wayang tradhisional, seminar utawa dhiskusi ngenani kagunan wayang, pameran wayang, lokakarya panggawen wayang, lan sawetara kagiyatan liyane. acara-acara kasebut bertujuan kanggo memromosikan, nyengkuyung, lan nglestarikake kagunan wayang, sarta nambahi apresiasi masarakat karo warisan budaya kang berharga banget iki. pengetan dina wayang nasiyonal uga dadi momen kanggo ngurmati para seniman wayang kang wis duwe peran jero nglestarikake lan ngembangake kagunan wayang, sarta kanggo nginspirasi generasi enom kanggo melu jero warisan budaya iki. saliyane iku, pengetan iki uga dadi kalodhangan kanggo pamarentah lan lembaga budaya kanggo menggalang sengkuyungan lan kerjasama jero upaya pelestarian lan pengembangan kagunan wayang ing indonesia. 

 

Jenis Wayang

Wayang inggih kathah seni budaya Jawa kang bisa kajupuk ing saking caritanya, jinis-jinis wayang bisa ditepok menika:

 1. Wayang Kulit: Wayang kulit yaiku jinis wayang kang digawe saka kulit lêmbu utawa kêmbang sing diprosès mènéhi warna lan bentuk kang kasebut kanthi tangan utawa kapurun. Wayang kulit dipun mainakaké ing wayang kulit purwa lan wayang kulit gedhé. Wayang kulit purwa nyritakaké kisah saking Mahabharata lan Ramayana, ngendi prangko petruk ki semar kang ditemtokaké dening dalang. Sedangkan wayang kulit gedhé mèsthi kawit lawas ya iku bakal ngrumputi kathah lan ngemungut pola miturut gunggung kawit.

 2. Wayang Golek: Wayang golek ya iku wayang kang digawe saka kayu, biasane kayu albasia utawa kayu salam saka pinggir hutan. Wayang golek iku ana dalang, biasane kanggo ngundang para wayang golek yaiku wayang Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Wayang golek bisa dimainake marang kathah purwa lan sakabèh kathah kanggo kasarira akeh saka para wayang kangga, kang bisa ngumumaken kepiyèh, saking mesare dalang.

 3. Wayang Klithik: Wayang klithik ya iku wayang kang digawe saka kardus utawa matèrèmé botol. Wayang klithik ya iku wayang kanggo padalangan utawa kanggo jagad swara sajroning acara-acara anyar lan jagad konser. Manèh ana sedhela kanggo wayang klithik ing ragane barang lan kangga.

 4. Wayang Beber: Wayang beber yaiku wayang kang digawe saka kain utawa kertas kang ngandhut sawiji wayang wayang kangga. Wayang beber biasane dimainakaké sajroning carangan wayang wayang ing kandhasar sawit, ngendi kathah kangga ana kang terangan ing wayang kangga.

 5. Wayang Sadat: Wayang sadat yaiku wayang kang digawe saka lêmpèng botol utawa tempat botol ingkang diwikan uga ana wayang wayang kangga. Sadat ya iku artine botol. Wayang sadat biasane dimainakaké ing kelas-kelas wayang wayang kangga.

 6. Wayang Topeng: Wayang topeng ya iku wayang kanggo ngundang wayang wayang kangga. Cara mainakaké ya iku marang sawijining wayang kang wong utawiyang puru ya iku dadi ora ngelingi wayang wayang kangga.

Iku iku nginggil jinis-jinis wayang sing ana ing budaya Jawa. Wayang bakal dadi bagèyan budaya lan seni sing kasebut ing Jawa kang bisa diterusakaké marang generasi generasi anipun.

 

 

Post a Comment